Nový vzhľad stránky

17.02.2015 09:07

Vážený zákazníci,

tak ako všetko vo svete aj naša stránka napreduje, preto by sme radi upriamili pozornosť na nový vzhľad, ako aj prehľadnejšie menu, odstránili sme všetky nadbytočné veci a ponechali len to najpodstatnejšie s ohľadom na rýchlu orientáciu a maximálnu mieru poskytnutých informácií.
 
Veríme, že nová stránka sa Vám bude páčiť a poskytne Vám vždy najaktuálnejšie novinky, zľavy, akcie a veľa cenných informácií.
 
Váš Team Pyroslovakia s.r.o. 

Späť

Kontakt

PYROSLOVAKIA s.r.o.
Ľ. Stárka 2722
911 05
Trenčín
Spoločnosť zapísaná v ORSR OS Trenčín odd. Sro, vl. č. 21227/R

+421 911 771 192

© 2020 Všetky práva vyhradené.